آقای دكتر سید علیرضا امین جواهری
فارغ التحصيل دوره پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران (رتبه برتر)
دارای بورد تخصصی ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
فلوشیپ بالینی جراحی با حداقل تهاجم لگن (آرتروپلاستی) و آرتروسکوپی لگن از دانشگاه زوريخ سوييس
فلوشیپ بالینی جراحی با حداقل تهاجم زانو (آرتروپلاستی) و آرتروسکوپی زانو از دانشگاه زوريخ سوييس
و دوره جراحی لگن و زانو از دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.