دکتر سید علیرضا امین جواهری

فارغ التحصیل مقطع دکترا دانشگاه علوم پزشکی تهران

دریافت مدرک جراح ارتوپد و فوق تخصص زانو و لگن ازدانشگاه زوريخ سوييس