آرشیو دسته بندی : لگن

آرتروز مفصل لگن

آرتروز مفصل لگن چندین عامل وجود دارد که سبب می شود تا افراد به آرتروز مفصل لگن دچار شوند. از جمله این دلایل می توان آرتروز، بروز عفونت های قدیمی درمان نشده در مفصل لگن و یا ایجاد استئومیلیت می باشد. تمامی این دلایل می تواند از کودکی در فرد بوده و بعد از گذشت […]

read more »

آرتریت مفصل  لگن

آرتریت مفصل لگن قبل از آن که به توضیح آرتریت مفصل لگن بپردازیم، کمی در مورد خود بیماری آرتریت و علت بروز آن توضیح خواهیم داد. آرتریت چیست آرتریت به التهاب در مفصل ها گفته می شود. تا این زمان 100 نوع از آرتریت ها شناسایی شده است و در حال درمان هستند. آرترینت مفصل […]

read more »

استئوتومی چه عملی است

استئوتومی چه عملی است در ارتوپدی استئوتومی یعنی بریدن قسمتی از استخوان و برداشتن آن، تا بتوان استخوان را در حالت مناسب تری قرار داد. این عمل می تواند زاویه و یا چرخش استخوان تغییر داده و در نتیجه بر روی عملکرد مفصل نزدیک به آن هم تاثیراتی داشته باشد. در مفصل لگن، این عمل […]

read more »